SBNL

Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied

SBNL (Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) is een organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer. Een organisatie met een visie. Stap in de wereld van natuur en landschap. De wereld van SBNL. Wij hebben een eigen visie. Bij ons gaat het om het harmonieuze samenspel tussen mens en natuur. In die natuur en in dat landschap mag de mens gerust wandelen, fietsen, jagen, vissen, kievitseieren rapen, bosbessen plukken enz. Als het maar met respect voor die natuur gebeurt. Dat staat centraal in ons denken.

Laatste nieuws

Het kantoor van SBNL i.v.m. feestdagen gesloten

huis op de bergen 2.jpgdonderdag 22 december 2016 Van 23 december 2016 tot 4 januari 2017 is het kantoor van SBNL gesloten. lees verder

Van de voorzitter

Frederik Nijpjes-2013.jpgdonderdag 22 december 2016 Het bestuur van SBNL kijkt met veel plezier terug op het jaar 2016.

We waren weer blij met de brede ondersteuning.
Dankzij het harde werk van de vrijwilligers op onze eigen terreinen liggen deze er prima bij. Het slechte voorjaar was niet goed voor de broedende kieviten, maar mede door de inzet van onze vrijwillige weidevogelbeschermers, is bij het totale resultaat de schade beperkt gebleven. Daarnaast was de continuering van delen van de beheerovereenkomst met Staatsbosbeheer, voor een beperkt aantal, een prettige ontwikkeling. lees verder