SBNL

Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied

SBNL (Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) is een organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer. Een organisatie met een visie. Stap in de wereld van natuur en landschap. De wereld van SBNL. Wij hebben een eigen visie. Bij ons gaat het om het harmonieuze samenspel tussen mens en natuur. In die natuur en in dat landschap mag de mens gerust wandelen, fietsen, jagen, vissen, kievitseieren rapen, bosbessen plukken enz. Als het maar met respect voor die natuur gebeurt. Dat staat centraal in ons denken.

Laatste nieuws

31 aanvragen voor Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds

Gehonoreerde aanvragers in 2014.jpgdonderdag 15 oktober 2015 SBNL heeft 31 aanvragen binnen gekregen voor een totaalbedrag van 650.000 euro. lees verder

Maak van de maisstoppel een oase voor wild

hazenapotheek.JPGdonderdag 15 oktober 2015 Medio oktober is de meeste snijmais van het land en blijven er kale stoppelvelden achter. Voor de zandgronden ligt er een verplichting van overheidswege om daarna het perceel in te zaaien met een zogenaamd vanggewas. De toegestane vanggewassen zijn: bladkool, bladrammenas, gras, triticale, wintergerst, winterrogge. lees verder