SBNL

Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied

SBNL (Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) is een organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer. Een organisatie met een visie. Stap in de wereld van natuur en landschap. De wereld van SBNL. Wij hebben een eigen visie. Bij ons gaat het om het harmonieuze samenspel tussen mens en natuur. In die natuur en in dat landschap mag de mens gerust wandelen, fietsen, jagen, vissen, kievitseieren rapen, bosbessen plukken enz. Als het maar met respect voor die natuur gebeurt. Dat staat centraal in ons denken.

Laatste nieuws

SBNL stelt 50.000 euro beschikbaar voor projecten in Oost-Nederland

Bredevoort_Van Hemert 2016_rododendrons.jpgwoensdag 06 juli 2016 SBNL trekt opnieuw geld uit voor ondersteuning van projecten op het gebied van particulier en agrarisch natuur- en landschapsbeheer en historie van het platteland. Het geld komt uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds, dat SBNL beheert. Dit impliceert (voorwaarde van de erflaters) dat alleen projecten in Overijssel en in het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers) in aanmerking komen. lees verder

Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Erik Somsen

Erik_NB_Jeroen-Hansen.jpgwoensdag 22 juni 2016 Erik Somsen, bestuurslid SBNL sinds 2008, en directeur a.s.r. vastgoed, heeft 21 juni jl. een koninklijke onderscheiding gekregen. Dit gebeurde tijdens een symposium over de toekomst van de grondgebonden landbouw.

Erik nam afscheid van a.s.r. omdat hij met pensioen gaat. Dit gebeurde met een receptie na afloop van het door a.s.r. vastgoed vermogensbeheer georganiseerde symposium “Duurzaam boeren op goede gronden”. lees verder